Условия поставки товара

            3.1      Умови та строк (термін) поставки товару визначається специфікаціями, згідно яких буде відбуватися постачання.

3.2      Датою поставки товару визнається дата підписання Покупцем підписаної та скріпленої печаткою Постачальником належним чином оформленої видаткової накладної.

3.3      Разом з товаром Постачальник зобов’язаний передати Покупцеві такі документи:

- два примірники видаткової накладної, підписані та скріплені печаткою Постачальника.

3.4      За правильність та повноту оформлення товаросупроводжувальних документів і пов'язаних із цим затримок при передачі товару відповідальність несе Постачальник, окрім випадків, коли неналежне оформлення товаросупроводжувальних документів та пов’язана з цим затримка передачі товару викликана діями Покупця.

При виникненні з вини Постачальника додаткових витрат у зв'язку з неправильністю оформлення товаросупроводжувальних документів такі витрати, в тому числі по доставці товару в місце призначення, несе за власний рахунок Постачальник.

3.5      Упаковка та консервація товару повинні відповідати державним стандартам та/або технічним умовам на даний товар і забезпечувати його збереження від пошкоджень та впливу вологи під час транспортування та подальшого зберігання до початку використання. Вартість тари включено до ціни товару. Постачальник несе повну відповідальність в разі пошкодження товару внаслідок недостатньо вжитих заходів проти проникнення вологи.

3.6      Приймання товару здійснюється Покупцем:

- по якості - у відповідності з документами, що підтверджують якість товару та відповідно до "Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю", затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р. № П-7, із змінами та доповненнями;т

- по кількості - у відповідності з товаросупроводними документами та відповідно до "Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю", затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 р. № П-6, із змінами та доповненнями.

3.7      Постачальник забезпечує за власний рахунок усунення претензій, що виникають у Покупця в зв’язку з нестачею, недоліками, невідповідністю вимогам по якості, кількості, комплектності товару.

Усунення недоліків або заміна товару здійснюється Постачальником у порядку встановленому «Положением о поставках продукции производственно-технического назначения», затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 25.07.1988 р. № 888 у строк не пізніше 30-ти днів з моменту отримання Постачальником повідомлення Покупця про виявлені недоліки або заміну товару.

3.8      Товар Постачальника, що не відповідає якості, комплектності, може прийматися вантажоотримувачем на відповідальне зберігання за рахунок Постачальника до його заміни, з обов’язковим укладенням сторонами договору відповідального зберігання. Про неналежну якість, комплектність товару Покупець в письмовій формі повідомляє Постачальника.

Постачальник зобов'язаний розпорядитися товаром, прийнятим на відповідальне зберігання протягом 30-ти днів. Якщо таких дій зі сторони Постачальника не відбудеться, Покупець має право розпорядитися товаром для відшкодування понесених своїх збитків.

3.9      Покупець має право відмовитись від прийняття товару у разі невідповідності його якості, технічного стану, технічним характеристикам чи комплектності.

3.10   Покупець протягом одного робочого дня, коли Покупцем було отримано товар, у разі відсутності претензій до його якості та кількості, підписує та скріплює печаткою видаткову накладну, отриману від Постачальника відповідно до п. 3.5 Договору, та один примірник видаткової накладної негайно надсилає Постачальнику рекомендованим або цінним листом або передає під розписку.

При цьому, якщо товар перевозиться до місця призначення, визначеного в специфікаціях, по договору укладеному з перевізником Постачальником, дата підписання видаткової накладної Покупцем, у разі перевезення товару до місця призначення автомобільним транспортом має співпадати з датою відмітки в товарно-транспортній накладній про прийняття товару Покупцем, а у разі перевезення товару до місця призначення залізничним транспортом – з датою календарного штемпеля станції призначення в залізничній накладній про оформлення видачі вантажу Покупцю.

Телефон представителя:

Электронная почта:

График работы предприятия:

  • Понедельник-пятница 9:00 - 17:00
  • Суббота-воскресение выходной
  • Юридическое наименование: ООО "В.Э.В."
  • Юридический адрес: Днепропетровская обл. пос. Горького, ул. Ленина 9
  • ЕДРПОУ: 24429972
  • Расчётный счёт: 26005115691001 в АТ "ПРИВАТБАНК"
  • МФО: 305299
  • Генеральный директор:
  • Алманов Энрико Дмитриевич